Reglement Medisch Trainingscentrum

Algemeen:

 • Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij de balie.
 • Deelnemers kunnen op de daartoe bestemde uren gebruik maken van het Medisch Trainingscentrum. Het urenrooster is verkrijgbaar bij de balie.
 • Trainingen vinden plaats op afspraak. Deze afspraken worden gemaakt aan de balie of telefonisch.
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van de aanwezige kluisjes op de begane grond.
 • Aktiefysio is niet verantwoordelijk voor verlies en of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Het is niet toegestaan dranken en of etenswaren mee te nemen in de trainingsruimten.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Deelnemers aan een trainingsprogramma krijgen eerst een sportmedische test, gericht op de specifieke wensen en (on)mogelijkheden. Tijdens deze test wordt afgesproken met de therapeut voor welk abonnement de deelnemer in aanmerking komt. Na drie maanden trainen heeft de deelnemer de mogelijkheid voor een hertest. Aan de hand van het resultaat hiervan wordt bepaald hoe het vervolgtraject er uit gaat zien.
 • Hoe vaak iemand per week kan trainen wordt bepaald na overleg met de fysiotherapeut, tijdens de test.
 • De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode indien de deelnemer na beëindigen contractperiode opnieuw een trainingsafspraak heeft gemaakt.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste twee weken voor aflopen van het contract.

Eigen bijdrage / deelname kosten:

 • Er zijn verschillende mogelijkheden voor het afsluiten van een abonnement. De prijzen van de abonnementen zijn afhankelijk van de duur van het abonnement en het aantal keer dat men per week wenst te trainen. Mensen van 65 jaar en ouder krijgen bij ons 20% korting. De tarieven zijn verkrijgbaar bij de balie.

Huisregels:

 • Omkleden graag in de daarvoor bestemde kleedruimtes op de begane grond.
 • Gebruik maken van een handdoek tijdens de training is verplicht. Gelieve uw eigen handdoek meenemen of gebruik een witte handdoek van Aktiefysio uit de waskast.
 • Het is niet toegestaan om de zaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn.
 • Storingen aan apparatuur dienen gemeld te worden aan de therapeuten.
 • Laat gebruikte apparaten en attributen netjes achter.
 • Regels omtrent het gebruik maken van de oefenruimte en apparatuur kunnen soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gestelde Coronamaatregelen. U kunt gevraagd worden extra maatregelen op te volgen.

Fysio Hilversum: Bij AktieFysio begeleiden onze fysiotherapeuten u met veel persoonlijke aandacht in een ongedwongen sfeer. Dus bent u op zoek naar fysiotherapie in Hilversum ga dan naar Aktiefysio.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Contact

Hoofdlocatie
Oude Amersfoortseweg 152
1212 AJ  HILVERSUM
Telefoon:  035-623 0540

Dependance Basic-Fit Hilversum
Herenstraat 36 
1211 CC HILVERSUM 
Telefoon: 06-16631479

E-mail: info@aktiefysio.nl

Onderdeel van: