Missie/Visie

Missie AktieFysio
AktieFysio beoogt met een persoonlijke en professionele zorg de hulpvraag van de patiënt op een actieve wijze op te lossen.

Visie AktieFysio

Persoonlijk:
Ieder persoon is uniek en zo ook zijn of haar klachten. Wij proberen samen met de patiënt de klachten op een functionele manier op te lossen. Er wordt gekeken wat de persoonlijke situatie van de patiënt is, wat hem/haar in het algemeen dagelijks leven belemmert en op welke manier het gedrag van de patiënt zijn of haar klacht beïnvloedt.

Professioneel:
De therapeuten zijn op de hoogte van de fysiotherapeutische richtlijnen, de meest recente literatuur en meest recente kennis (zowel Evidence Based als Best Practice Based). De therapeut zal altijd bij iedere behandeling beoordelen welke technieken of strategieën het beste van toepassing zijn op de persoonlijke situatie van de patiënt. Om de kennis up to date te houden en een goede kwaliteit te kunnen garanderen worden regelmatig kwaliteitsgeregistreerde cursussen gevolgd. Ook de fysiotherapeutische specialisaties binnen Aktiefysio streven ernaar om de beste kwaliteit te bieden. Zowel voor manueel therapie, kinderfysiotherapie, bekkentherapie, sportfysiotherapie,orofaciale fysiotherapie en ademtherapie hebben we kwaliteitsgeregistreerde therapeuten in huis. Wij zijn sinds 2011 HKZ(=Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd . Dit keurmerk wil zeggen dat wij als praktijk voor fysiotherapie volledig voldoen aan de hedendaagse normen en eisen van praktijkvoering.

Verder zijn wij Plus praktijk van AGIS/Achmea en Menzis. PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Aktief/Actie
Uit de naam “Aktiefysio” blijkt al dat wij staan voor een actieve vorm van fysiotherapie. Fysiotherapeuten zijn bij uitstek specialisten op het gebied van het houding en bewegingsapparaat. Bewegen is dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarnaast worden patiënten actief betrokken bij het herstelproces. Dit doen we door ze te informeren over de klacht en de factoren die deze beïnvloed. Zodat de patiënt beter inzicht heeft in het ontstaansmechanisme van zijn klacht waardoor de kans op recidief kleiner word. Zowel de fysiotherapeut als de patiënt komt daarbij in actie.

Fysio Hilversum: Bij AktieFysio begeleiden onze fysiotherapeuten u met veel persoonlijke aandacht in een ongedwongen sfeer. Dus bent u op zoek naar fysiotherapie in Hilversum ga dan naar Aktiefysio.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Contact

Hoofdlocatie
Oude Amersfoortseweg 152
1212 AJ  HILVERSUM
Telefoon:  035-623 0540

Dependance Basic-Fit Hilversum
Herenstraat 36 
1211 CC HILVERSUM 
Telefoon: 06-16631479

E-mail: info@aktiefysio.nl

Onderdeel van: