Kwaliteitsbeleid

Plus praktijk
Wij zijn zeer enthousiast u te mogen melden dat Aktiefysio de toetsing voor Pluspraktijk op vrijdag 14 februari 2014 wederom positief heeft doorstaan. Deze audit is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie Health Care Auditing, een bedrijf dat objectieve metingen bij zorginstellingen uitvoert.
Tijdens deze zware toetsing werd gelet op de verslaglegging van patiëntendossiers, geprotocolleerd werken, de veiligheid en hygiëne in de praktijk en de zorgvernieuwing en samenwerking met andere zorgverleners.
Sinds 01 januari 2009 kunnen fysiotherapiepraktijken met de zorgverzekeraar aanvullende afspraken maken. Deze praktijken krijgen dan de titel ‘Pluspraktijk’. Een Pluspraktijk kenmerkt zich door maximaal transparant te zijn over de zorg die zij bieden. Daarnaast zijn zij ondernemend, innovatief, leveren aantoonbare kwalitatief doelmatige zorg en maken resultaatafspraken met de zorgverzekeraar waar de verzekerde baat bij heeft.
Slechts 5-10% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland mag zich pluspraktijk noemen. Wij zijn zeer trots op dit resultaat!
Wij zijn Pluspraktijk van Achmea/Agis, Menzis en de Frieland.

Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie
Aan de hand van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie bepalen wij onze doelstellingen voor een optimale zorg in onze praktijk. Aan het eind van een werkjaar kan getoetst worden of we deze doelstellingen inderdaad hebben gerealiseerd. AktieFysio beschikt ook over een officiële klachtenregeling. In het kwaliteitsprogramma van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) staan alle activiteiten omschreven die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het is een duurzaam programma dat stap voor stap wordt ingevoerd. Wij geven invulling aan de vaste elementen van het kwaliteitsprogramma:

Scholing
Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van ons vak. Wij scholen ons om de vaardigheden die de basis vormen van ons vak, continu te verbeteren.

Richtlijnen
Wij volgen de richtlijnen die zijn vastgesteld door het genootschap (KNGF).

Kwaliteitssystemen
Het kwaliteitsprogramma wordt landelijk aangestuurd, maar zoveel mogelijk regionaal uitgevoerd. Elke regio kent een Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF), dat het Kwaliteitsprogramma stuurt, coördineert en begeleidt. Ook kent elke regio meerdere IOF's (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). AktieFysio neemt deel aan het IOF in de regio Midden-Nederland.

Kwaliteitswaarborg en -keurmerk
Door het Kwaliteitsprogramma uit te voeren krijgen wij officiële erkenning door de gezamenlijke beroepsorganisaties. Dit keurmerk waarborgt blijvende aandacht voor kwaliteit in de praktijk. Het gaat niet alleen om het behandelen, maar ook over sociaal-maatschappelijke zaken, financieel-economisch management, organisatie van onze eigen praktijk(voering) en de ethiek van ons vak. AktieFysio en alle bij de praktijk werkzame fysiotherapeuten zijn tevens opgenomen in het kwaliteitsregister.

Klachtenregeling
Wij proberen er alles aan te doen om u een zo goed mogelijke zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling, meld het ons dan. Onze praktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de klachtencommissie van het KNGF. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Samenwerkende Medische Trainings Centra (SMTC)
Aktiefysio werkt in de regio Gooi en Eemland samen met 7 andere praktijken voor fysiotherapie. Sinds 2004 fungeren de SMTC als samenwerkingsverband voor fysiotherapiepraktijken die gezond bewegen, met de medische training therapie als grondslag, en met een goede begeleiding aanbieden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.smtcnet.nl.

HKZ Keurmerk
Aktiefysio is per september 2011 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de praktijk voldoet aan de eisen die vanuit de fysiotherapie zelf, door zorgverzekeraars, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling(KIWA). Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal staat;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Fysio Hilversum: Bij AktieFysio begeleiden onze fysiotherapeuten u met veel persoonlijke aandacht in een ongedwongen sfeer. Dus bent u op zoek naar fysiotherapie in Hilversum ga dan naar Aktiefysio.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

versturen
Contact

Hoofdlocatie
Oude Amersfoortseweg 152
1212 AJ  HILVERSUM
Telefoon:  035-623 0540

Dependance Basic-Fit Hilversum
Kerkstraat 63/31 
1211 CL HILVERSUM 
Telefoon: 06-16631479

E-mail: info@aktiefysio.nl