Kwaliteitsbeleid

Plus praktijk
Wij zijn zeer enthousiast u te mogen melden dat Aktiefysio de toetsing voor Pluspraktijk in 2020 wederom positief heeft doorstaan. Deze audit is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie Health Care Auditing, een bedrijf dat objectieve metingen bij zorginstellingen uitvoert.
Tijdens deze zware toetsing werd gelet op de verslaglegging van patiëntendossiers, geprotocolleerd werken, de veiligheid en hygiëne in de praktijk en de zorgvernieuwing en samenwerking met andere zorgverleners.
Sinds 01 januari 2009 kunnen fysiotherapiepraktijken met de zorgverzekeraar aanvullende afspraken maken. Deze praktijken krijgen dan de titel ‘Pluspraktijk’. Een Pluspraktijk kenmerkt zich door maximaal transparant te zijn over de zorg die zij bieden. Daarnaast zijn zij ondernemend, innovatief, leveren aantoonbare kwalitatief doelmatige zorg en maken resultaatafspraken met de zorgverzekeraar waar de verzekerde baat bij heeft.
Slechts 5-10% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland mag zich pluspraktijk noemen. Wij zijn zeer trots op dit resultaat!
Wij zijn Pluspraktijk van Achmea/Agis, Menzis en de Frieland.

Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie
Aan de hand van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie bepalen wij onze doelstellingen voor een optimale zorg in onze praktijk. Aan het eind van een werkjaar kan getoetst worden of we deze doelstellingen inderdaad hebben gerealiseerd. AktieFysio beschikt ook over een officiële klachtenregeling. In het kwaliteitsprogramma van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) staan alle activiteiten omschreven die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het is een duurzaam programma dat stap voor stap wordt ingevoerd. Wij geven invulling aan de vaste elementen van het kwaliteitsprogramma:

Scholing
Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van ons vak. Wij scholen ons om de vaardigheden die de basis vormen van ons vak, continu te verbeteren.

Richtlijnen
Wij volgen de richtlijnen die zijn vastgesteld door het genootschap (KNGF).

Kwaliteitssystemen
Het kwaliteitsprogramma wordt landelijk aangestuurd, maar zoveel mogelijk regionaal uitgevoerd. Elke regio kent een Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF), dat het Kwaliteitsprogramma stuurt, coördineert en begeleidt. Ook kent elke regio meerdere IOF's (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie). AktieFysio neemt deel aan het IOF in de regio Midden-Nederland.

Kwaliteitswaarborg en -keurmerk
Door het Kwaliteitsprogramma uit te voeren krijgen wij officiële erkenning door de gezamenlijke beroepsorganisaties. Dit keurmerk waarborgt blijvende aandacht voor kwaliteit in de praktijk. Het gaat niet alleen om het behandelen, maar ook over sociaal-maatschappelijke zaken, financieel-economisch management, organisatie van onze eigen praktijk(voering) en de ethiek van ons vak. AktieFysio en alle bij de praktijk werkzame fysiotherapeuten zijn tevens opgenomen in het kwaliteitsregister.

Klachtenregeling
Wij proberen er alles aan te doen om u een zo goed mogelijke zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling, meld het ons dan. Onze praktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de klachtencommissie van het KNGF. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachtrecht en geschillen in de zorg (Wkkgz)).

HKZ Keurmerk
Aktiefysio is per september 2011 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de praktijk voldoet aan de eisen die vanuit de fysiotherapie zelf, door zorgverzekeraars, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling(KIWA). Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal staat;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Klantenwaarding
In 2019 is Aktiefysio door 468 klanten beoordeeld en gemiddeld scoort Aktiefysio een 8,9!
De klanten die ons beoordelen doen dit met een rapportcijfer van 1 tot 10. De ervaring over de fysiotherapeut wordt uitgevraagd. Wanneer alle data van alle fysiotherapeuten van Aktiefysio  worden samengevoegd, dan krijgt men het praktijkgemiddelde. Vervolgens wordt dit praktijkgemiddelde vergeleken met de landelijke benchmark. Wanneer een praktijk tot de top van Nederland behoort, ontvangt deze praktijk het certificaat ‘Praktijk met Zorg’. Ook heeft Aktiefysio de titel ‘Praktijk met Zorg’ ontvangen!

Fysio Hilversum: Bij AktieFysio begeleiden onze fysiotherapeuten u met veel persoonlijke aandacht in een ongedwongen sfeer. Dus bent u op zoek naar fysiotherapie in Hilversum ga dan naar Aktiefysio.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Contact

Hoofdlocatie
Oude Amersfoortseweg 152
1212 AJ  HILVERSUM
Telefoon:  035-623 0540

Dependance Basic-Fit Hilversum
Herenstraat 36 
1211 CC HILVERSUM 
Telefoon: 06-16631479

E-mail: info@aktiefysio.nl