Kwaliteitsbeleid

Aktiefysio is sinds 2020 aangesloten bij het kwaliteitsnetwerk Keurmerk. 

Tijdens een intensieve toetsing werd gelet op de verslaglegging van patiëntendossiers, geprotocolleerd werken, de veiligheid en hygiëne in de praktijk en de zorgvernieuwing en samenwerking met andere zorgverleners. Daarnaast zijn zij ondernemend , innovatief , leveren aantoonbare kwalitatief doelmatige zorg en maken resultaatafspraken met de zorgverzekeraars

Keurmerk heeft met de meeste Zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het borgen van de kwaliteitseisen waar de verzekerde baat bij heeft

Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie:
Aan de hand van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie bepalen wij onze doelstellingen voor een optimale zorg in onze praktijk. Aan het eind van een werkjaar kan getoetst worden of we deze doelstellingen inderdaad hebben gerealiseerd. AktieFysio beschikt ook over een officiële klachtenregeling. In het kwaliteitsprogramma van het Keurmerk staan alle activiteiten omschreven die kwaliteitsverbetering tot doel hebben. Het is een duurzaam programma dat stap voor stap wordt ingevoerd. Wij geven invulling aan de vaste elementen van het kwaliteitsprogramma:

Scholing
Kwaliteitsverbetering staat of valt met de beheersing van ons vak. Wij scholen ons om de vaardigheden die de basis vormen van ons vak, continu te verbeteren.

Richtlijnen
Wij volgen de richtlijnen die landelijk zijn vastgesteld door het genootschap (KNGF) en Keurmerk.

Kwaliteitswaarborg en -keurmerk
Door het Kwaliteitsprogramma uit te voeren krijgen wij officiële erkenning door de gezamenlijke beroepsorganisaties. Dit keurmerk waarborgt blijvende aandacht voor kwaliteit in de praktijk. Het gaat niet alleen om het behandelen, maar ook over sociaal-maatschappelijke zaken, financieel-economisch management, organisatie van onze eigen praktijk(voering) en de ethiek van ons vak. AktieFysio en alle bij de praktijk werkzame fysiotherapeuten zijn tevens opgenomen in het kwaliteitsregister.

Klachtenregeling
Wij proberen er alles aan te doen om u een zo goed mogelijke zorg te verlenen. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of werkwijze, meld het ons dan. Wij gaan graag met u in gesprek om onze zorg te verbeteren. Het klachtenrecht voor patienten is vastgelegd in de wet kwaliteit klachtrecht en geschillen in de zorg (Wkkgz). Aktiefysio is lid van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en heeft via deze weg de mogelijkheid aanspraak te maken op hun geschilleninstantie. Voor meer informatie omtrentklachten en geschillen kijk ook de website van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie via:  www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling.

HKZ 
Aktiefysio is per september 2011 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de praktijk voldoet aan de eisen die vanuit de fysiotherapie zelf, door zorgverzekeraars, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling(TUV). Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken goed op orde heeft;
  • De klant principieel centraal staat;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Klantenwaarding
In 2020 is Aktiefysio door 238 klanten beoordeeld en gemiddeld scoort Aktiefysio een 9,4!
De klanten die ons beoordelen doen dit met een rapportcijfer van 1 tot 10. De ervaring over de fysiotherapeut wordt uitgevraagd. Wanneer alle data van alle fysiotherapeuten van Aktiefysio  worden samengevoegd, dan krijgt men het praktijkgemiddelde. Vervolgens wordt dit praktijkgemiddelde vergeleken met de landelijke benchmark. 

Fysio Hilversum: Bij AktieFysio begeleiden onze fysiotherapeuten u met veel persoonlijke aandacht in een ongedwongen sfeer. Dus bent u op zoek naar fysiotherapie in Hilversum ga dan naar Aktiefysio.

Afspraak maken

Vul uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Contact

Hoofdlocatie
Oude Amersfoortseweg 152
1212 AJ  HILVERSUM
Telefoon:  035-623 0540

Dependance Basic-Fit Hilversum
Herenstraat 36 
1211 CC HILVERSUM 
Telefoon: 06-16631479

E-mail: info@aktiefysio.nl

Onderdeel van: