Tarieven

Fysiotherapie

 

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie hanteren wij onze eigen tarieven. De tarieven in onze tarievenlijst zijn vrijgesteld van BTW.

 

 • Zitting fysiotherapie
 • Zitting Oefenth. Mensendieck
 • Kinderfysiotherapie
 • Zitting manuele therapie
 • Eenmalig onderzoek
 • Toeslag uitbehandeling
 • Rapporteren
 • Instructie ouders
 • Screening
 • Intake en onderzoek na screening
 • Intake en onderzoek na verwijzing
 • Telefonische zitting
 • Lange zitting
 • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
 • Haptotherapie (1 uur)
 • Niet nagekomen afspraak *

 

€ 35,00

€ 35,00

€ 46,00

€ 43,50

€ 65,00

€ 15,00

€ 64,00

€ 35,00

€ 15,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 17,50

€ 50,00

€ 35,00

€ 80,00

€ 35,00

 

* Indien een afspraak niet binnen 24 uur is afgebeld, zal deze in rekening komen voor de patiënt. 

 

Fysiofitness

Alle trainingen worden gegeven onder begeleiding van een fysiotherapeut.

 

 • Intake
 • Fysiofitheidscan
 • Kwartaalabonnement 1 x per week (inclusief hertest)
 • Kwartaalabonnement onbeperkt (inclusief hertest)
 • Jaarabonnement 1 x per week (inclusief 3-maandelijkse hertest)
 • Jaarabonnement onbeperkt (inclusief 3-maandelijkse hertest)

€ 50,00

€ 50,00

€ 115,00

 

€ 175,00

 

€ 414,00

 

€ 575,00

 

 

65+ abonnement  20% korting

 

 • Kwartaalabonnement 1 x per week
 • Kwartaalabonnement onbeperkt
 • Jaarabonnement 1 x per week
 • Jaarabonnement onbeperkt

 

€ 92,00

€ 140,00

€ 331,00

€ 460,00  

 

 

Bij jaarabonnement is intake, gratis!  

 

Indien u een kwartaalabonnement liever in termijnen wilt betalen wordt het tarief met 5% verhoogd. Jaarabonnementen kunnen niet in termijnen betaald worden. Kwartaalabonnementen zijn 13 weken geldig. Alleen als u het ons van te voren meldt kan het abonnement opgeschoven worden. In alle andere gevallen geldt de officiële einddatum.

Om u te kunnen garanderen dat er niet te veel mensen op het zelfde tijdstip komen, verzoeken wij u vriendelijk altijd een afspraak te maken wanneer u komt trainen.