David rugtraining

Rug- en nekklachten komen veel voor in de westerse landen en veroorzaken meer ziekteverzuim dan enige andere ziekte, met uitzondering van de gebruikelijke griep. Naar schatting zal ongeveer 80% van de volwassen bevolking in zijn leven een periode van rugpijn doormaken. Bij ongeveer 8% van de mensen worden de rug en nekklachten chronisch en kan dit uiteindelijk leiden tot een permanent functieverlies.

 

Functioneel probleem

In het algemeen blijkt het vaak moeilijk om de exacte oorzaak van de rugpijn te bepalen. Bij ongeveer 80% van de rugproblemen is het een zogenaamd a-specifiek rugprobleem.

Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan lichamelijke activiteit en te

zwakke rug- en buikspieren een belangrijke oorzaak zijn van de rug- en nekproblemen. Daarnaast spelen een verkeerde houding en ongezonde levensstijl ook een belangrijke rol.

 

Rug- en nekpatiënten zitten regelmatig in een vicieuze cirkel:

Omdat de patiënt pijn in de rug heeft, gaat de patiënt minder bewegen. Hierdoor zal de conditie / kracht / coördinatie van de patiënt slechter worden, waardoor de patiënt meer last zal krijgen van de rug.

 

David Back Therapie

Het doel van de David Back Therapie is om de vicieuze cirkel te doorbreken en de rugpijn te laten afnemen. Door middel van de speciaal ontworpen toestellen kan de training veilig en gedoseerd opgebouwd worden. Deze David Back toestellen zijn speciaal ontworpen zodat ze telkens maar één beweging toelaten en alleen de juiste spieren gebruikt kunnen worden. Daarnaast krijgt de patiënt een schema met functionele oefeningen

mee om ook thuis te kunnen oefenen.

 

Patiëntprofiel

Aan het begin van het behandeltraject wordt de patiënt gemeten; er wordt zowel een kracht- als mobiliteitsmeting gedaan.

De gemeten waarden worden vergeleken met een database, waardoor een profiel ontstaat van de patiënt.

 

Individueel trainingsschema

Vanuit de meting wordt een individueel trainingsschema opgesteld. Eerst zal er getraind worden om de mobiliteit te vergroten, daarna om de kracht te laten toenemen. De opbouw van dit schema gebeurt stapsgewijs en is aangepast aan de beperkingen van de patiënt. Tijdens de training krijgt de patiënt feedback met welke

snelheid, in welke range en met welk gewicht getraind moet worden.

 

Toestellen

Met deze toestellen worden zowel de kracht, mobiliteit als coördinatie vergroot. De rugspieren zullen weer in evenwicht komen en de rugpijn zal afnemen. Na enkele weken

wordt de meting herhaald en worden deze waarden vergeleken met de beginwaarden.

Door middel van het Spine Profile Report kunnen de verbeteringen in één oogopslag gezien worden.

 

Successcore

Het David Rug Concept heeft een gemiddelde successcore van 85 à 87%. Dat wil zeggen per 10 patiënten zijn er meer dan 8 die na het doorlopen van deze behandeling nagenoeg pijnvrij zijn en hun normale activiteiten kunnen hervatten.